Standardøvelser

Ved å sette et tall på ens fotball nivå, kan en enklere se resultatet av trening og en kan måle seg selv mot andre. For å få til dette har vi satt opp 6 standardøvelser. Med disse kan en, sammen med Clash Pad blinken og appen, måle skuddstyrke, presisjon, løpehastighet og akselerasjon.

Her er standardøvelse 1. Dødball skudd.

Her er standardøvelse 2. Direkte skudd fra passning.

Her er standardøvelse 3. Sprint med ball.

Her er standardøvelse 4. Sprint uten ball.

Her er standardøvelse 5. Hinder med ball.

Her er standardøvelse 6. Hinder uten ball.